Tag Archives: Văn Miếu Mao Điềm

Hải Dương- Văn Miếu Mao Điềm- Khu vui chơi giáo dục Era house

Văn Miếu Mao Điềm

Bên cạnh  Văn miếu Quốc Tử Giám trên 500 năm tồn tại và thờ hơn 600 vị tiến sĩ qua các triều đại. Văn miếu Mao Điền đã trở thành niềm tự hào về truyền thống hiếu học của xứ Đông. Erahouse là hệ thống Trang trại giáo dục hướng tới xu hướng giáo dục […]